1. Klienter

Jag skulle föreslå att du använder typ netcat för att ansluta till tjänsterna, åtminstone för att "utforska" dem innan du eventuellt skriver egna program.

  1. Flaggor

Samtliga flaggor är av typen:
"CORS_CTF{}"
Skicka HELA strängen inklusive CORS_CTF.